top of page

VEŠČINE

DISCIPLINES

DOBRODOŠLI V

MAKOTOKAI NEIJIA

Makotokai Neijia je dom notranjih kitajskih in taoističnih stilov, kot jih predstavlja Mojster Paolo Bolaffio. Makotokai Neijia uči svoje vadbenike, da od znotraj uporabljajo svoja telesa, ki tako postanejo močna in prožna "orodja".

Tai Chi Chuan, Pa Kwa Chang in Xing Yi: te tri discipline skupaj tvorijo Neijia, notranje borilno-zdravilne stile.

Te discipline so dokazano in preverjeno učinkovite tako v boju, kot so odlične tudi za zdravje. Neijia je termin

v kitajskih borilno-zdravilnih veščinah, ki prepletajo stile, ki prakticirajo Neijing, in se navadno prevaja kot »notranji borilno-zdravilni stili«. Izhaja bolj iz duhovne, umske oz. Qi sile, kot pa fizičnih vidikov, ki so bolj pomembni pri zunanjih pristopih k borilnim veščinam. Razlikovanje izvira iz 17. stoletja in je osnovano na pisanjih Shifu Sun Lutanga. 

 

Če se želite učiti resnično vadbo Neijia, ste prišli na pravo mesto. Mojster Paolo Bolaffio je uspel povezati tradicionalno znanje bojevnikov, razkrivajoč njihove skrivnosti, in ga nadgraditi s svojim raziskovanjem. Svoje inštruktorje izobražuje in poučuje ter nanje prenaša svoje znanje na zelo jasen in praktičen način, ki ga ti lahko prenašajo naprej na svoje učence. Ni bližnjic, le koncentrirano znanje in veščine, ki vam bodo pomagale zgraditi in uporabljati vaša telesa od znotraj. Ne pozabite – notranje je precej močnejše od zunanjega.

V šoli Makotokai Ljubljana poučujemo veščine: Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ticao Gong Shu in Bagua Zhang.

"If it can be proven, IT Works."

PAOLO BOLAFFIO, FOUNDER OF MAKOTOKAI

WELCOME TO

MAKOTOKAI NEIJIA

Makotokai Neijia is the house of the internal Chinese and Taoist styles, as represented by Master Paolo Bolaffio. Makotokai Neijia teaches its practitioners to use their bodies from within, thus becoming strong and flexible “tools”.

 

Tai Chi Chuan, Pa Kwa Chang in Xing Yi: these three disciplines together form Neijia, internal martial arts. These disciplines are proven and tested to be excellent for both combat and health. Neijia is a term in Chinese martial arts that combines the styles that practice the Neiijing, and is usually translated as Internal Martial Arts.

It derives more from a spiritual, mental, or Qi force, rather than the physical aspects that are more important in the external approach to martial arts. This distinction comes from the 17th century and is based on writings by Shifu Sun Lutang. 

 

If you want to learn the true practice of Neijia, you have come to the right place. Master Paolo Bolaffio brings you the traditional knowledge of warriors, unveiling their secrets in a practical way, and upgrading them with his own research. He is educating, teaching and passing his knowledge onto his instructors in a very clear and practical way, which enables them to pass it onto their students. There are no shortcuts, just condensed knowledge and the skills that will enable you to build and use your bodies from within. Remember, internal is much more powerful than external.

At Makotokai Ljubljana school we teach: Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ticao Gong Shu and Bagua Zhang

Tai Chi Chuan - delček dolge forme, ki jo izvaja naš glavni učitelj Mojster Paolo Bolaffio / Part of a long form performed by our Sifu Paolo Bolaffio

makotokai_logo.png
wkmo_logo.png
bottom of page