top of page

BAGUA ZHANG

pakwatest_3.png

Čas in prostor postaneta eno, če se naučimo z njima upravljati. Tedaj ju lahko premikamo znotraj sebe, okoli sebe in jima pustimo, da premikata nas. 

 

Taoistična borilna veščina »par excellence«. Eden izmed najbolj kompleksnih in učinkovitih sistemov boja, kar jih

je zgodovina kdajkoli ustvarila. Taoisti, ki so globoko zaznamovali razvoj kitajskih borilno-zdravilnih veščin, so prakticirali posebno vrsto borilne veščine tako prostoročno kot z različnimi orožji. Študij te borilne veščine daje njenim vadbenikom izjemno gibčnost in pretočnost gibanja, zato legende govorijo o »nadnaravnih močeh«

(8 Zlatih nesmrtnikov), ki se jih lahko doseže s to vadbo. Posebne tehnike tega stila zahtevajo izjemno lahkotnost, oster um v povezavi z elastičnostjo in močjo ... pravi izziv. V naših šolah se uči stil velikega Mojstra Xu Xiao Ho-ja. 

 

V ŠOLI MAKOTOKAI LJUBLJANA

bomo pričeli s poučevanjem osnov Bague Zhang in tudi z vadbo »Energy Bagua«, zato ste na tečaj dobrodošli vsi neglede na vaše predznanje in starost. »Energy Bagua« s posebno hojo v krogu okoli centra ustvarja močan energetski pretok in poživljajoče deluje na vaše telo, um in duha.

Time and space become one, if we learn to govern them. Then we can move them within us, around us, and let them move us. 

 

The Taoist martial art par excellence. One of the most complex and effective combat systems that history has ever created. The Taoists profoundly marked the development of the Chinese Martial Arts and practiced a special kind of Martial Art both naked and with different cutting weapons. The study of this Martial Art gives to those who practice it a great agility and fluidity of movement and the legends tell of "supernatural powers" (the 8 Golden Immortals) that can be reached with this practice. The particular techniques of this style require great lightness, a sharp mind associated with elasticity and strength ... a real challenge. In this school it is practiced the style of the Great Teacher Xu Xiao Ho.

AT MAKOTOKAI LJUBLJANA SCHOOL

we will start teaching basics of Bagua Zhang and also practise »Energy Bagua«, therefore you are all welcome to join our classes, regardless of your prior knowlegde or age. »Enery Bagua« creates with special steps around the center a strong energetic flow and invigorates your body, mind and spirit.

pakwa_test4.png
bottom of page