top of page
Suna_predstavitev.png

INŠTRUKTORICA

SUNA TANCIG

Rojena v Ljubljani v družini dveh znanstvenikov in raziskovalcev, je že od nekdaj rada tudi sama odkrivala različne vidike odnosa uma in gibanja. 

Njena mladostna strast so bili konji in tenis. Danes rada smuča in piše kratke zgodbe. Opravljen ima tečaj športnega padalstva, želi pa si zaključiti tudi svoje šolanje za licenco zasebnega pilota. 

Vadba Makotokai Neijia veščin jo je pritegnila leta 2004 leti zaradi svoje dvojnosti- lahkotnosti in hkrati moči, večnega prepleta med vidnim in skritim, znanim in neznanim.

Iz leta v leto poglobljenega študija vedno bolj razume rek: »Več kot vem, vem, da nič ne vem.« Prav zaradi tega, ker je vselej nekaj novega za odkriti, ji vadba Makotokai Neijia borilno-zdravilnih veščin nikoli ni izgubila svoje privlačnosti, zato trenira ter se uči z velikim zanimanjem in radovednostjo. Rada podaja pridobljeno znanje naprej in si želi da bi ljudje z vadbo lahko živeli bolj kakovostna in neodvisna življenja. Tudi njena starša Peter in Simona že vrsto let trenirata Makotokai Neijia veščine. Pomaga poučevati tudi v tujini. 

 

Po izobrazbi je univerzitetna magistrica družboslovnih znanosti, po poklicu uspešna poslovna ženska na področju komunikacij. Suna živi med Ljubljano in Trstom.

 

Suna je šoli v Makotokai Ljubljana inštruktorica naslednjih Makotokai Neijia veščin, v okviru katerih se stalno izobražuje v tujini in opravlja mendarodne izpite: Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ticao Gong Shu, Pa Kwa Chang, Xing Yi in Ping Ci (5 kitajskih orožij).

INSTRUCTOR

SUNA TANCIG

Born in Ljubljana in a family of two scientists and researchers, she has since a young age been keen on discovering different aspects of the relationship between the mind and movement.

 

Her youthful passions were horses and tennis. Today she likes to ski and write short stories. She has completed a sports parachute course, and wishes to complete her training for a private pilots license. 

Practice of Makotokai Neijia disciplines attracted her in 2004 because of their duality - lightness and strengths at the same time, the eternal interplay between the visible and invisible, the known and the unknown.

 

From year to year in-depth study she is increasingly understanding the words: “The more you know the more you know you don’t know.” It is precisely because there is always something new to discover, that the practice of Makotokai Neijia disciplines has never lost its appeal to her and she trains and studies with great interest and curiosity. She willingly passes the acquired knowledge onto and wishes for people through practicing to live better and more independent lives. Also her parents Peter and Simona are practitioners of Makotokai Neijia disciplines. She assists to teach also abroad. 

 

By education she is a University Master of Social sciences and by profession a successful entrepreneur in the field of communications. Suna lives between Ljubljana and Trieste.

 

At Makotokai Ljubljana school Suna is an instructor of the following Makotokai Neijia disciplines, for which she is continuously educating herself abroad and taking international exams: Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ticao Gong Shu, Pa Kwa Chang, Xing Yi and Ping Ci (5 Chinese weapons).

makotokai_logo.png
wkmo_logo.png
bottom of page